Бедро ЦБ "Европейское"

18,0 г.
14,0 г.
190,0 ккал.
Вакуум, вес
от 2 °С до 6 °С
40 суток